POPLACHOVÉ
ZARIADENIA

Základný pilier ochrany majetku s pomocou detektorov pohybu, funkčným poplašným systémom, ktorý detekuje v dosahu akýkoľvek pohyb. Jeho účelom je minimalizovať riziko vlámania a chrániť oblasť.

Kam inštalovať?
V súčasnosti je rozsah zariadení veľmi široký, takže systémy sa dajú ľahko nasadiť rodinné domy, byty, obchody a obchodné priestory, kancelárie, továrne a tiež na ochranu budov. Je potrebné, aby zariadenie malo dostatočný účinok, presne poznať svoje potreby a posúdiť stupeň potrebnej ochrany.

Z čoho pozostáva poplašný systém?
Poplašný systém pozostáva z niekoľkých hlavných častí, ktoré slúžia na správnu prevádzku a použiteľnosť poskytujú:
> Centrálna jednotka (zdroj napájania a batéria – aby systém aj pri výpadku elektriny bol funkčný)
> Ovládací panel (minimálne jedna klávesnica – umožnuje systém ľahko riadiť)
> Senzory (pohybový- a otvárací senzor)
> Sirény (zvukové- svetelné signály – ktoré ohlasujú vniknutie do priestoru)

Mobirise

Aké ďalšie možnosti a funkcie existujú?
Prvoradým cieľom zariadenia je vnútorná ochrana, môže sa však dopľnať aj s vonkajšou ochranou, protipožiarnym a kamerovým systémom je účinnejšia ochrana. Medzi funkcie centrálnej jednotky patrí aj telefonické upozornenie - SMS alebo volanie pri vlámaní, alebo keď je batéria vybitá. Môžeme sa spoľahnúť aj na telefónne aplikácie, keď ho chcete ovládať na diaľku - napríklad jeho zapnutie alebo vypnutie - nášho zariadenia.

Mobirise

Aká je životnosť systémov?
Poplachové zariadenia nám slúžia s náležitou starostlivosťou po mnoho rokov, ich spoľahlivá prevádzka si však vyžaduje pravidelné a úplné monitorovanie aúdržbu. Tým sa zabráni problémom, zastaranosti a nesprávnemu fungovaniu nášho systému.

Prečo si vybrať nás?
Už na začiatku naša spoločnosť kládla dôležitý dôraz na poplašné systémy. Odvtedy sa týmto typom zvýšila popularita a vďaka rozvoju, aj spoľahlivosť. Moderné systémy sa dajú jednoducho namontovať, takže sme aj časovo efektívni. Naša spoločnosť venuje tiež veľkú pozornosť na kontrolu a údržbu, takže sa nemusíte báť, aj keď plánujete dlhodobo.

Mobirise

© Copyright 2019 Alarm-Red Slovakia s.r.o. - All Rights Reserved
Gurgely Design 2019